ELDİVAN

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

İdari Personel

Hasan DURUCAN

Araştırmacı

hdurucan@karatekin.edu.tr 

Telefon:4511

 

Mustafa Yılmaz BOZ

Bilgisayar İşletmeni

mustafaboz@karatekin.edu.tr

Telefon:4511

 

 

Kürşad KARGACI

Bilgisayar İşletmeni

kursadkargaci@karatekin.edu.tr

Telefon:4506

 

   

Makbule ÇAKIR

Bilgisayar İşletmeni

makbulecakir@karatekin.edu.tr

Telefon:4503

 

 

 

                    

 

Gürcan CİNGE

Bilgisayar İşletmeni

gürcancinge@karatekin.edu.tr

Telefon:4506

 

Mustafa KÜÇÜK

Sağlık Teknisyeni

mustafakucuk@karatekin.edu.tr

Telefon:4518