Çevre Sağlığı Programı

Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER

Mail:okanurker@karatekin.edu.tr

TELEFON:4554

ÖZGEÇMİŞ

 

 Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞİMŞEK

Mail:ilkers@karatekin.edu.tr

TELEFON:4550

ÖZGEÇMİŞ

Öğr. Gör. Elif PAÇAL

Mail:elifpacal@karatekin.edu.tr

TELEFON:4546

ÖZGEÇMİŞ