İdari Personel

       

Hasan DURUCAN

Yüksekokul Sekreter V.

hdurucan@karatekin.edu.tr

Telefon:4504

Kürşad KARGACI

Bilgisayar İşletmeni

kursadkargaci@karatekin.edu.tr

Telefon:4507

 

Mustafa Yılmaz BOZ

Bilgisayar İşletmeni

mustafaboz@karatekin.edu.tr

Telefon:4509

Mustafa KÜÇÜK

Sağlık Teknisyeni

mustafakucuk@karatekin.edu.tr

Telefon:4508

 

Gürcan CİNGE

Bilgisayar İşletmeni

gürcancinge@karatekin.edu.tr

Telefon:4506

Bilal GÖKÇER

Bilgisayar İşletmeni

bilalgokcer@karatekin.edu.tr

Telefon:4511