Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

 

Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT

Mail:eboZkurt@karatekin.edu.tr

TELEFON:4512

ÖZGEÇMİŞ

 

Doç. Dr. Özgür KUZUKIRAN

Mail:ozgurkuzukiran@karatekin.edu.tr

TELEFON:4535

ÖZGEÇMİŞ

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT

Mail:mugefirat@karatekin.edu.tr

TELEFON:4536

ÖZGEÇMİŞ

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Serdal TARHANE

Mail:serdaltarhane@karatekin.edu.tr

TELEFON:4513

ÖZGEÇMİŞ