Müdür


Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY
 Yüksekokul Müdürü
Tel: 0376 311 20 42 - 4501-5008
E-Posta : 
bedrie@karatekin.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ