Müdür YardımcılarıDoç. Dr. Serhat SİREKBASAN

Tel:4584

E-Mail: serhats@karatekin.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN

Tel:4518

E-Mail: ayseguloi@karatekin.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ