Optisyenlik Programı

 

Dr. Öğr. Üyesi Irmak KARADUMAN ER

irmakkaradumaner@karatekin.edu.tr

 TELEFON:5212

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sezen TEKİN

sezentekin@karatekin.edu.tr

TELEFON:4564

ÖZGEÇMİŞ

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker KARA

ilkerkara@karatekin.edu.tr

TELEFON:5210

ÖZGEÇMİŞ