ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ WEB SİTELERİ KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

  • Web Koordinatörü değişikliği için EBYS'den Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
  • Listede yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen webdestek@karatekin.edu.tr adresinden koordinatörlük personeli ile iletişime geçiniz.
SIRA BİRİM ADI SORUMLU PERSONEL SORUMLU OLUNAN WEB SAYFASI
1 Afrika Ülkeleri İşbirliği U.A.M Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Uğurlu https://afam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
2 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Salih Sarıcaoğlu https://adsuam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
3 Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Hatice YAZGAN https://avrupa.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
4 Covid 19 Küresel Salgını Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hüseyin Şahiner https://covid19.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
5 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tekniker Yalçın Şimşek https://bidb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
6 YLSY Burs Koordinatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Hülya ÜNLÜ https://ylsy.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
7 Çankırı Karatekin Üniv. Araştırma Merkezi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim FİLAZİ https://cankam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
8 Çerkeş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halil EREN https://cerkesmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
9 Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Araştırma Görevlisi Murat Arslan https://darulhadis.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
10 Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilgisayar Teknikeri İsa YILMAZ https://udom.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
11 Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm Başkanı Remzi Orkun AKGÜN https://dis.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
12 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Mustafa Bacak https://doner.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
12 Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Mustafa Bacak https://yabom.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
13 Edebiyat Fakültesi Ahmet Tayip Yazıhan https://edebiyat.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
14 Eldivan Sağlık Hizmetleri Myo Öğretim Görevlisi Hasan Çerçioğlu https://eshmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
15 Erasmus Birimi Öğretim Görevlisi Harun Şimşek https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
16 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar İşletmeni Yunus Tuğberk SANALP https://fbe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
17 Fen Fakültesi Dr. Öğr.Üyesi Efehan ULAŞ https://fen.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
18 Engelsiz Birimi Öğretim Üyesi Özge Çınar MEDENİ https://engelsiz.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
19 Gelenekli Türk El Sanatları U.A.M Doç. Dr. Arzu EVECEN https://ges.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
20 Genel Sekreterlik Bilgisayar Işletmeni Ali İmran KARADEMİR https://gensek.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
21 Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Müdürü V. Muhammed Emin Soydaş https://gse.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
22 Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Salih YILDIZ https://hukuk.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
23 Hukuk Müşavirliği Bilgisayar İşletmeni Sedat GÜLBEYAZ https://hukukmusavirligi.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
24 Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Serpil KARA https://ilgazto.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
25 İç Denetim Birimi İç denetçi Emre Can Kurumahmutoğlu https://icdenetim.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
26 İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şef Cesur Koymat https://imid.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
27 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi DEKANLIK YAZI İŞLERİ GÖREVLİSİ Abdullah DEMİRTAŞ https://iibf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
28 İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sema GÜLDOĞAN https://islamiilimler.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
29 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Prof. Dr. Zuhal yonca ODABAŞ https://kam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
30 Basın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Memur Arif Arpacı https://basin.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
31 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hizmetli Kübra Çoban https://strateji.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
32 Kariyer Geliştirme ve İntibak Koordinatörlüğü Kariyer Merkezi Sorumlusu alptuğ topaktaş https://karmer.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
33 Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Elif KARACA https://kizilirmakmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
33 Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Elif KARACA https://gidatarimmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
34 Fen Bilimleri Enstitüsü Bölüm Başkan Yardımcısı Muhammed Bora AKIN https://fbe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
35 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Komisyonu Şube Müdürü V. Selcen Çelenkoğlu https://kvkk.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
36 Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Bilgisayar İşletmeni Ahmet Tatlıpınar https://adaletmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
37 Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneci Hacı Ali Atar https://kutuphane.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
38 Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Ahmet Demiröz https://myo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
39 Mühendislik Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Fuat Türk https://mf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
40 Yapraklı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Salih YILDIZ https://yapraklimyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
40 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Salih YILDIZ https://sbmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
41 Orman Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KONDUR https://of.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
42 Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürü Ahmet Rıdvan Topkara https://ozelkalem.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
43 Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serpil Timurel https://personel.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
44 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aynur Türkben https://sabe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
45 Sağlık Bilimleri Fakültesi Umut Sarıkaya https://sbf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
46 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Büro Personeli Burak ORDU https://sks.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
47 Sanat,Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Eren ÖLMEZ https://stm.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
48 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreter V. Ünal Karaarslan https://sbe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
49 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Serdar AYKUT https://sabe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
49 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serdar AYKUT https://sbf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
50 Web Koordinatörlüğü Araştırma Görevlisi Ali Egi https://webkoord.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
51 Teknoloji Transfer Ofisi Doçent Dr. Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu https://tto.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
52 Türkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Ahmet Serdar ARSLAN https://turkiyat.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
53 Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Hakan Ateş https://farabi.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
53 Mevlana Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Hakan Ateş https://mevlana.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
53 Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı Öğretim Görevlisi Hakan Ateş https://relationsoffice.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
54 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksekokul Sekreteri Mehmet ARI https://oidb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
55 Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Doçent Dr İsmet Sarıbal https://ugsam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
56 Uzaktan Eğitim Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Semih KUTER https://uzem.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
57 Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Öğretim Elamanı Ali Onur SAYAR https://yabam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
58 Ortak Dersler Koordinatörlüğü Bilgisayar İşletmeni Lokman Uğurlu https://ortakdersler.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
59 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Harita Mühendisi Kezban Kübra EROL https://yidb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
60 Yaran Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Murat KORKMAZ https://yamer.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa