Yaşlı Bakımı Programı

       

Öğr. Gör. Mesut ULUDAĞ

mesutuludag@karatekin.edu.tr

TELEFON:4541

ÖZGEÇMİŞ

Öğr. Gör. Melis ERDENER

meliserdener@karatekin.edu.tr

TELEFON:4556

ÖZGEÇMİŞ

 

Öğr. Gör. Kutay KAŞLI

kutaykaşli@karatekin.edu.tr

TELEFON:4533

ÖZGEÇMİŞ