• 2018-2019 Öğretim Yılı BAHAR (ÖNLİSANS) Yarıyılı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları, Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

  Kontenjan

  Başvuru işlemleri online olarak aşağıdaki belgeler yüklenerek  Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire başkanlığı web sayfasından yapılacaktır. 

  Başvuru İçin İstenilen Belgeler

  1 - Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript),

  2 - Öğrenci Belgesi,

  3 - Ders İçerikleri (ders içerikleri üniversitenizin bilgi sisteminden kontrol edilecektir),

  4 - Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge,

  5 - YGS/LYS/DGS Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil),

  6 - İkinci öğretim öğrencisi olup birinci öğretim programına müracaat edecek öğrenciler için öğretim yılı sonu itibariyle % 10’a girdiklerine dair resmi belge.

   

  Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 


  BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 
  Başvuru                                  : 21 – 25 Ocak 2019

  Sonuçların Açıklanması:           : 01 Şubat 2019 (Eldivan SHMYO Web Sayfası)

  Kayıt                                      : 04 - 05 Şubat 2019

  Yedek Listeden Kayıt                : 08 Şubat 2019