• Çevre Sağlığı Programı

  Dr. Öğr. Üyesi Okan ÜRKER

  Mail:okanurker@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5208

  ÖZGEÇMİŞ

   

  Doç. Dr. Ülkü Nihan YAZGAN TAVŞANOĞLU

  Mail:

  TELEFON:5207

  ÖZGEÇMİŞ

   Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞİMŞEK

  Mail:ilkers@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5209

  ÖZGEÇMİŞ

  Öğr. Gör. Elif PAÇAL

  Mail:elifpacal@karatekin.edu.tr

  TELEFON:4546

  ÖZGEÇMİŞ