• İdari Personel

         

  Hasan DURUCAN

  Araştırmacı

  hdurucan@karatekin.edu.tr

  Telefon:4511

  Mustafa KÜÇÜK

  Sağlık Teknisyeni

  mustafakucuk@karatekin.edu.tr

  Telefon:4518

  Mustafa Yılmaz BOZ

  Bilgisayar İşletmeni

  mustafaboz@karatekin.edu.tr

  Telefon:4511

  Kürşad KARGACI

  Bilgisayar İşletmeni

  kursadkargaci@karatekin.edu.tr

  Telefon:4506

  Gürcan CİNGE

  Bilgisayar İşletmeni

  gürcancinge@karatekin.edu.tr

  Telefon:4506

  Makbule ÇAKIR

  Bilgisayar İşletmeni

  makbulecakir@karatekin.edu.tr

  Telefon:4503