• İdari Personel

  Hasan DURUCAN

  Araştırmacı

  hdurucan@karatekin.edu.tr 

  Telefon:4511

   

  Mustafa Yılmaz BOZ

  Bilgisayar İşletmeni

  mustafaboz@karatekin.edu.tr

  Telefon:4511

   

   

  Kürşad KARGACI

  Bilgisayar İşletmeni

  kursadkargaci@karatekin.edu.tr

  Telefon:4506

   

     

  Makbule ÇAKIR

  Bilgisayar İşletmeni

  makbulecakir@karatekin.edu.tr

  Telefon:4503

   

   

   

                      

   

  Gürcan CİNGE

  Bilgisayar İşletmeni

  gürcancinge@karatekin.edu.tr

  Telefon:4506

   

  Mustafa KÜÇÜK

  Sağlık Teknisyeni

  mustafakucuk@karatekin.edu.tr

  Telefon:4518