• İdari Personel

         

  Hasan DURUCAN

  Yüksekokul Sekreter V.

  hdurucan@karatekin.edu.tr

  Telefon:4504

  Kürşad KARGACI

  Bilgisayar İşletmeni

  kursadkargaci@karatekin.edu.tr

  Telefon:4507

   

  Mustafa Yılmaz BOZ

  Bilgisayar İşletmeni

  mustafaboz@karatekin.edu.tr

  Telefon:4509

  Mustafa KÜÇÜK

  Sağlık Teknisyeni

  mustafakucuk@karatekin.edu.tr

  Telefon:4508

   

  Gürcan CİNGE

  Bilgisayar İşletmeni

  gürcancinge@karatekin.edu.tr

  Telefon:4506

  Bilal GÖKÇER

  Bilgisayar İşletmeni

  bilalgokcer@karatekin.edu.tr

  Telefon:4511

  Hasan ER

  Hizmetli

  hasaner@karatekin.edu.tr

  Telefon:4543