• İdari Personel

         

  Hasan DURUCAN

  Araştırmacı

  hdurucan@karatekin.edu.tr

  Telefon:4511

  Mustafa KÜÇÜK

  Sağlık Teknisyeni

  mustafakucuk@karatekin.edu.tr

  Telefon:4508

  Mustafa Yılmaz BOZ

  Bilgisayar İşletmeni

  mustafaboz@karatekin.edu.tr

  Telefon:4510

  Kürşad KARGACI

  Bilgisayar İşletmeni

  kursadkargaci@karatekin.edu.tr

  Telefon:4506

  Gürcan CİNGE

  Bilgisayar İşletmeni

  gürcancinge@karatekin.edu.tr

  Telefon:4507

  Makbule YETİM

  Bilgisayar İşletmeni

  makbulecakir@karatekin.edu.tr

  Telefon:5202

   

  Niyazi Mete GÜRGAN

  Bilgisayar İşletmeni

  niyazimete@karatekin.edu.tr

  Telefon:4510

   

  Hasan ER

  Hizmetli

  hasaner@karatekin.edu.tr

  Telefon:4543

  HÜLYA DEMİRCİ

  Büro Personeli

  hulyademirci@karatekin.edu.tr

  Telefon:5202