• İlk ve Acil Yardım Programı

     
  Muhammed  ALTUN
  Dr.Öğrt. Üyesi
  Nedret Tekin KAYA
  Öğretim Görevlisi
   

  muhammedaltun@karatekin.edu.tr

  Telefon  4538

   

  ntekinkaya@karatekin.edu.tr

  Telefon:4527

   
    ÖZGEÇMİŞ  
   
  Nilay ŞAHİN
  Öğretim Görevlisi
     

  nilaysahin@karatekin.edu.tr

  Telefon:4530

   
  ÖZGEÇMİŞ