• KAYIT YENİLEME TALEBİNDE BULUNACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

  (1) Kayıt yenileme ve ders kaydı işlemlerinin yerine getirilmesinden tümüyle öğrenci sorumludur. Öğrenciler, akademik takvimde ilan edilen kayıt dönemlerinde (10-13 Şubat) kayıtlarını kendileri yenilemekle yükümlüdür. Kayıt yenileme işlemlerinde öğrencinin;

  1. a) Ders seçme işlemini öğrenci bilgi sisteminden yapması,
  2. b) 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirmesi,
  3. c) Kayıt olduğu dersleri danışmanına onaylatması gerekir.

   

  (2) Kayıt dönemi içerisinde mazereti nedeniyle kaydını yaptıramayan öğrenciler, gerekçelerini belirterek ve belgeleyerek en geç ders ekleme-bırakma süresi bitimine kadar ilgili akademik birime başvurabilirler. Mazereti, ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencinin kaydı yenilenebilir. Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.