• MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanı ile yatay geçiş kontenjanlarımız aşağıdaki linkteki gibidir. Başvurular internet üzerinden 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında  Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından yapılacaktır.

  KONTENJAN

  BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1 - Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript),

  2 - Öğrenci Belgesi,

  3 - Ders İçerikleri (ders içerikleri üniversitenizin bilgi sisteminden kontrol edilecektir),

  3 - Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge,

  4 - YGS/LYS/DGS Sonuç Belgesi (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil),

  5 - Ek Madde-I uyarınca daha önce yatay geçiş yapmadığına dair belge.


  Eksik veya yanlış belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. 


  BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ 


  Başvuru                                              : 21 – 25 Ocak 2019

  Sonuçların Açıklanması                         : 01 Şubat 2019 (İlgili Akademik Birim Web Sayfası)

  Kayıt                                                   : 04 – 05  Şubat 2019