• Müdür Yardımcıları  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN

  Tel:5205

  E-Mail: serhats@karatekin.edu.tr

  ÖZGEÇMİŞ

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN

  Tel:5203

  E-Mail: ayseguloi@karatekin.edu.tr

  ÖZGEÇMİŞ