• Müdür Yardımcıları   
  Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN
  Yüksekokul Müdür Yardımcısı
   
  Tel: 0376 311 2042  Dahili:4504-4522
  E-mail:ismailozcan@karatekin.edu.tr


                              

   
  Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ
  Yüksekokul Müdür Yardımcısı
   
  Tel: 0376 311 2042  Dahili:4505-4524
  E-mail:sarslantas@karatekin.edu.tr