Çevre Sağlığı Programı

Misyon

21. yüzyılda hızla gelişen ve değişen koşullara uyum gösterebilen, üst düzey bilgi ve becerilere sahip, takım çalışmasında sorumluluklarını alabilen, halk sağlığı ve çevre sorunlarına duyarlı, etik değerlere sahip nitelikli eleman yetiştirmektir.

Vizyon

Kamu ve özel sektörde çevre sağlığı alanında araştırma, geliştirme, koruma, tedbir alma ve izleme gibi faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların yetkin çevre teknikerleri yetiştiren lider bir program olmak. 

Alınan Derece

Çevre Sağlığı Programından mezun olan öğrencilere “önlisans diploması” verilir. Mezunlar, “çevre sağlığı teknikerinin” yetkilerine sahiptir. 

Mezuniyet Koşulları

Programa gelen öğrencilerin Bologna Kriterleri gereğince 120 AKTS (ECTS) dersten başarılı olmaları (Genel Not Ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00) ve yaz stajını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

Program Yeterlilikleri

1

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.

2

Ekosisteme ait temel bileşenler hakkında detaylı bilgi sahibi olur

3

Çevre kirliliği, ölçüm ve arıtım yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olur.

4

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olur.

5

İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olur.

6

Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazanır.

7

Çevre sağlığı alanıyla ilgili sektörlerde işleyiş süreçlerini yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanır.

8

Disiplinler arası bireysel ve takım halinde çalışabilme ve sorumluluk alma becerisine sahip olur.

9

Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme becerisini kazanır.

10

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.

11

Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü iletişim kurma tekniklerine hâkim olur.

12

Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçer ve etkin bir şekilde kullanır.

13

Alanı ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi sahibi ve yorumlama yeteneğine sahip olur.

14

Alanı ile ilgili evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.

NOT: Bölümümüzün Çevre Sağlığı Programı eğitim-öğretim faaliyetleri Şabanözü ilçesinde gerçekleştirilmektedir.