İlk ve Acil Yardım Programı

MİSYON

Sağlık alanında, özellikle ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirerek sağlık hizmetlerine katılımlarını sağlamak, insana ve çevreye faydayı esas alan,disiplinlerarası çalışmaları ön plana çıkaran, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandıran, katılımcı, paylaşımcı, eleştirel düşünme yeteneği kazanmış, üretken ve yenilikçi teknik elemanlar yetiştirmektir.

VİZYON

Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen, ilçemiz ve ilimiz başta olmak üzere ülkemizin sağlık sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sağlık sektörü/toplum işbirliğini sağlamada öncü, evrensel değerlere saygılı, çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve mesleki etik sorumluluklarına duyarlı, insiyatif sahibi,sağlıkla ilgili ara elemanların yetiştirildiği, alanında lider bir eğitim kurumu olmaktır.

ALINAN DERECE

Program yeterlilikleri sağlanıp, başarılı bir şekilde tamamlandığında, İlk ve Acil Yardım alanında (5. Seviye) Ön Lisans diplomasına sahip olunur.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, 120 AKTS yi başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.