Müdür

Doç. Dr. Fatih GÜZEL
Yüksekokul Müdürü
Tel: 0376 213 11 95 - 6220 - 8731
E-Posta : fatihguzel@karatekin.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ