Optisyenlik Programı

Misyon

Göz hekimleri tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların, görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için hazırlanmış reçete verilerine uygun, optik gereçleri seçebilen, belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlayabilen ve hastaya adaptasyonunu sağlayabilen, özellikle ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde insan gücünü yetiştirerek sağlık hizmetlerine katılımlarını sağlayabilen, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yapılandırabilen, üretken ve yenilikçi sağlık teknikerleri yetiştirmektir.

Vizyon

Alanında girişimci ve çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyebilen, optisyenlik mesleği ve optik mesleklerin bilimsel ve teknik olarak gelişmesini sağlayan, alanında görülen sorunları çözmeye çalışan, meslek etiğini temel alan ve mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirilmesinde lider ve öncü eğitim kurumu olmaktır.

Alınan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Optisyenlik Ön Lisans derecesi verilecektir.

Mezuniyet Koşulları

Programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, 120 AKTS`yi ve yaz stajını tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.

Program Yeterlilikleri

1

Genel geometrik optik, temel fizik ve matematik bilgilerini kullanır.

2

Optisyenlik alanında temel düzey bilgiye sahip olur ve temel optik aletleri bilir.

3

Göz, göz anatomisi ve fizyolojisi, göz hastalıkları, görme optiği, görme sağlığı konularında bilgi sahibi olur.

4

Optisyenlikte gerekli olan temel bilgisayar bilgisine sahip olur ve alanıyla ilgili yazılımlarını kullanır.

5

Optisyenlik alanında temel düzeyde uygulamalı bilgiye sahip olur.

6

Sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

7

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler ve bilgi kaynaklarına ulaşır.

8

Görme cihazlarının reçeteye göre seçimini, hazırlanmasını ve hastaya satışını gerçekleştirir.

9

Gözlük, lensler, kontak lens, optik aletler ve az görme cihazları gibi temel görme cihazları hakkında bilgilere sahip olur.

10

Mesleki etik kuralların bilincine sahip olur.

11

Optisyenlikte kullanılan araç ve gereci tanımlar.

12

Optisyenlik alanındaki terminolojiyi bilir ve mesleğinde kullanır.

13

Optisyenlik alanındaki temel eksiklikleri, sorunları tespit eder ve çözüm yollarını arar.

14

Meslekle ilgili gelişmeleri takip edebilir ve çalışma alanına uygular.

15

Mesleki işletmelerin idari sorumluluğu ve yönetimi ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.