ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ WEB SİTELERİ KOORDİNATÖRLERİ LİSTESİ

  • Web Koordinatörü değişikliği için EBYS'den Bilgi İşlem Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
  • Listede yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız lütfen webdestek@karatekin.edu.tr adresinden koordinatörlük personeli ile iletişime geçiniz.
SIRA BİRİM ADI SORUMLU PERSONEL MAİL ADRESİ SORUMLU OLUNAN WEB SAYFASI
1 Afrika Ülkeleri İşbirliği U.A.M Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Uğurlu omerfarukugurlu@karatekin.edu.tr https://afam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
2 Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilgisayar İşletmeni Yusuf Öz yusufoz@karatekin.edu.tr https://adsuam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
3 Avrupa Birliği Çalışmaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi Profesör Dr Hatice Yazgan hyazgan@karatekin.edu.tr https://avrupa.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
3 Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü Profesör Dr Hatice Yazgan hyazgan@karatekin.edu.tr https://kalite.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
4 Rektörlük Tekniker Telat Kaya telat@karatekin.edu.tr https://karatekin.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
5 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni Nazlı Koymat nazlikoymat@karatekin.edu.tr https://bidb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
6 Covid 19 Küresel Salgını Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hüseyin Şahiner huseyin@karatekin.edu.tr https://covid19.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
7 Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Esra Sivari esrasivari@karatekin.edu.tr https://mf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
8 Bölgesel Kalkınma ve İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Doktor Öğretim Üyesi Abdullah Baş abdullahbas@karatekin.edu.tr https://tuzihtisas.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
9 Çankırı Karatekin Üniv. Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) İbrahim Filazi ibrahimfilazi@karatekin.edu.tr https://cankam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
10 Çerkeş Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halil Eren halileren@karatekin.edu.tr https://cerkesmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
11 Darülhadis İslam Araştırmaları Merkezi Doçent Dr Cemil Liv cemilliv@karatekin.edu.tr https://darulhadis.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
12 Dil Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi İsa Yılmaz isayilmaz@karatekin.edu.tr https://dilmer.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
13 Diş Hekimliği Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Remzi Orkun Akgün roakgun@karatekin.edu.tr https://dis.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
14 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Mustafa Bacak mustafa@karatekin.edu.tr https://doner.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
14 Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi Mustafa Bacak mustafa@karatekin.edu.tr https://yabom.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
15 İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Ahmet Tayip Yazıhan ahmetyazihan@karatekin.edu.tr https://itbf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
16 Eldivan Sağlık Hizmetleri Myo Osman Demir odemir@karatekin.edu.tr https://eshmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
17 Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO - Şabanözü Kampüsü Recep Tepecik rtepecik@karatekin.edu.tr https://sabanozu.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
18 Erasmus Birimi Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Harun Şimşek harunsimsek@karatekin.edu.tr https://erasmus.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
19 Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar İşletmeni Yunus Tuğberk Sanalp ytsanalp@karatekin.edu.tr https://fbe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
20 Fen Fakültesi Doçent Dr Ayşenur Kayabaş Avşar aysenurkayabas@karatekin.edu.tr https://fen.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
21 Fen, Matematik ve Sosyal Bilimler Etik Kurul Profesör Dr Ela Özkan Canbolat elaozkan@karatekin.edu.tr https://fmsetikkurul.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
22 Gelenekli Türk El Sanatları U.A.M Doçent Arzu Evecen arzuevecen@karatekin.edu.tr https://ges.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
23 Gençlik Sağlığı ve Bağımlılıkla Mücadele Profesör Dr Azize Serap Tunçer azizeseraptuncer@karatekin.edu.tr https://gsb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
24 Genel Sekreterlik Tekniker Ali İmran Karademir karademirali@karatekin.edu.tr https://gensek.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
25 Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Hizmetli Arif Arpacı arifarpaci@karatekin.edu.tr https://gidatarimmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
26 Sanat,Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Oğuz Balas oguzbalas@karatekin.edu.tr https://stm.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
26 Güzel Sanatlar Enstitüsü Araştırma Görevlisi Oğuz Balas oguzbalas@karatekin.edu.tr https://gse.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
27 Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Salih Yıldız salihyildiz@karatekin.edu.tr https://hukuk.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
28 Hukuk Müşavirliği Bilgisayar İşletmeni Sedat Gülbeyaz sgulbeyaz@karatekin.edu.tr https://hukukmusavirligi.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
29 Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Doçent Dr Ayhan Dağdeviren ayhandagdeviren@karatekin.edu.tr https://ilgazto.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
30 İç Denetim Birimi İç Denetçi Emre Can Kurumahmutoğlu demsaz@karatekin.edu.tr https://icdenetim.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
31 İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Enstitü Sekreteri Cesur Koymat cesurkoymat@karatekin.edu.tr https://imid.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
32 İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Demir malidemir@karatekin.edu.tr https://iibf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
33 İslami İlimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Sema Güldoğan semaguldogan@karatekin.edu.tr https://islamiilimler.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
34 Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Profesör Dr Zuhal Yonca Odabaş yoncaodabas@karatekin.edu.tr https://kam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
35 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Ali Karabaş alikarabas@karatekin.edu.tr https://strateji.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
36 Tanıtım ve Medya Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hasan Eren Ölmez erenolmez@karatekin.edu.tr https://basin.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
36 Rektörlük Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hasan Eren Ölmez erenolmez@karatekin.edu.tr https://karatekin.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
37 Kariyer Geliştirme ve İntibak Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi Ayça Yılmaz yilmazayca@karatekin.edu.tr https://karmer.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
38 Kızılırmak Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Elif Karaca elifboyaci@karatekin.edu.tr https://kizilirmakmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
39 Fen Bilimleri Enstitüsü Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Bora Akın mbakin@karatekin.edu.tr https://fbe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
40 Kişisel Verileri Koruma Kanunu Komisyonu Şube Müdürü V. Selcen Çelenkoğlu selcenoksuz@karatekin.edu.tr https://kvkk.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
41 Kurşunlu Adalet Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Sekreteri Ahmet Tatlıpınar atatlipinar@karatekin.edu.tr https://adaletmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
42 Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kütüphaneci Hacı Ali Atar hacialiatar@karatekin.edu.tr https://kutuphane.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
43 Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Ahmet Demiröz demiroz@karatekin.edu.tr https://myo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
44 Yapraklı Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Salih Yıldız mehmetsalihyildiz@karatekin.edu.tr https://yapraklimyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
44 Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Salih Yıldız mehmetsalihyildiz@karatekin.edu.tr https://sbmyo.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
45 Pedagojik Formasyon Birimi Bilgisayar İşletmeni İbrahim Ceylan ibrahimceylan@karatekin.edu.tr https://formasyon.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
46 Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü Serpil Timurel serpiltimurel@karatekin.edu.tr https://personel.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
47 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Aynur Türkben aynurturkben@karatekin.edu.tr https://sabe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
48 Sağlık Bilimleri Etik Kurul Doçent Dr İlknur Göl ilknur@karatekin.edu.tr https://sbetikkurul.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
49 Sağlık Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Hilal Altundal Duru hilalaltundalduru@karatekin.edu.tr https://sbf.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
50 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Nuri Özkan nuriozkan@karatekin.edu.tr https://sks.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
51 Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri Ebubekir Baş ebubekirbas@karatekin.edu.tr https://sbe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
52 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doçent Dr Serdar Aykut serdaraykut@karatekin.edu.tr https://sabe.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
53 Web Koordinatörlüğü Araştırma Görevlisi Ali Egi aliegi@karatekin.edu.tr https://webkoord.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
54 Atık Yönetim Birimi Profesör Dr Alpaslan Kuşvuran kusvuran@karatekin.edu.tr https://ayb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
55 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uyg. ve Arş. Merkezi Doktor Öğretim Üyesi Hasan Dündar hasandundar@karatekin.edu.tr https://usim.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
56 Proje Destek Birimi Profesör Dr Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu nihan@karatekin.edu.tr https://projedestek.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
57 Teknoloji Transfer Ofisi Doçent Dr Deniz Baş denizbas@karatekin.edu.tr https://tto.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
58 Türkiyat Enstitüsü Araştırma Görevlisi Ahmet Serdar Arslan asarslan@karatekin.edu.tr https://turkiyat.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
59 Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hakan Ateş hakanates@karatekin.edu.tr https://farabi.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
59 Mevlana Koordinatörlüğü Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hakan Ateş hakanates@karatekin.edu.tr https://mevlana.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
59 Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanlığı Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hakan Ateş hakanates@karatekin.edu.tr https://relationsoffice.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
59 Uluslararası Yükseklisans Öğrenci Ofisi Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hakan Ateş hakanates@karatekin.edu.tr https://study.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
60 Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü Doktor Öğretim Üyesi Kahraman Esen Özen kahramanesenozen@karatekin.edu.tr https://iso.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
61 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Mehmet Arı mehmetari@karatekin.edu.tr https://oidb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
62 Uluslararası Güvenlik ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Doçent Dr İsmet Sarıbal ismet@karatekin.edu.tr https://ugsam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
63 Uzaktan Eğitim Merkezi Doçent Semih Kuter semihkuter@karatekin.edu.tr https://uzem.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
63 Orman Fakültesi Doçent Semih Kuter semihkuter@karatekin.edu.tr https://of.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
64 Yaban Hayatı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Öğr. Gör. Dr. Ali Onur Sayar aosayar@karatekin.edu.tr https://yabam.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
65 Ortak Dersler Koordinatörlüğü Bilgisayar İşletmeni Lokman Uğurlu ugurlu@karatekin.edu.tr https://ortakdersler.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
66 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Mühendis Kübra Erol Demirhan kezbankubraerol@karatekin.edu.tr https://yidb.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
67 Yaran Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Murat Korkmaz mrtkorkmaz@karatekin.edu.tr https://yamer.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa
68 YLSY Burs Koordinatörlüğü Doktor Öğretim Üyesi Bahaddin Demirdiş bahaddindemirdis@karatekin.edu.tr https://ylsy.karatekin.edu.tr/tr-anasayfa