Yaşlı Bakımı Programı

Misyon

Toplumun hızla yaşlandığının farkında olan; sağlık, sosyal, psikolojik, ekonomik, bireysel ve toplumsal yönleri ile yaşlılığa bütüncül bakabilen, yaşlı ile bütünleşerek toplum bazında yapılan çalışmalara katılabilen, alanında temel bilgi ve becerilerle donatılmış gençleri ülkemize kazandırmak.

Vizyon

Çok yaşlı toplum olma yönünde hızla ilerleyen ülkemizde, bu alanda yetişmiş, iyi eğitim almış, nitelikli, sorgulayan, kendini yenileyen, üreten ve inovatif profesyoneller yetiştirmek.

Alınacak Derece

Unvan: Yaşlı Bakım Teknikeri
Derece: Ön Lisans

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS kredi ders ve zorunlu yaz stajını tamamlayan öğrenci mezun olur.

Program Yeterlilikleri

1. Temel sağlık bilimleri konusunda genel bir bilgiye sahip olur ve gerektiğinde mesleğinde kullanabilir.

2

Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanır.

3

Yaşlı Bakımı alanında edindiği bilgiler sayesinde yaşlıların sosyal, fiziksel ve psikolojik değişimlerini ve ihtiyaçlarını fark edebilir, sorunları saptar ve çözüm önerileri geliştirir.

4

Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri, bilgi ve iletişim teknolojilerini tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur.

5

Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip bir birey olarak, alanı ile ilgili toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlı olup gelişmeleri izleyebilir.

6

Yaşlı bakımı ile ilgili uygulamalarda diğer sağlık ekibi üyeleri ve farklı disiplinlerden profesyonellerle ile işbirliği içinde çalışabilir.

7

Birey olarak görev hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönet-melik ve mevzuatı bilir ve uygun davranır.

8

Sağlıklı beslenme kuralları, yeterli ve dengeli beslenme, yaşlılarda beslenme ilkeleri, yaşlılıkta beslenmenin önemi, yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarda beslenme ilkelerini bilir.

9

Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir, kendisine verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

10

Özel durum ve hastalıklara sahip yaşlılara bakım konusunda temel bilgiye sahip olur.

11

İlk yardım, halk sağlığı, çevre koruma konularında temel bilgiye sahip olur.

12

Yaşlı bireyin aile üyeleri ve yakınlarıyla etkili iletişim kurabilir, yaşlıyı istismardan korur, aileyi ve ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.

13

Temel ilaç bilgisine sahip olur, yaşlının kullanmakta olduğu ilaçları düzenler, yaşlılarda uygunsuz ilaç kullanımının azaltılabilmesi için ekip üyeleri ile karşılıklı iletişim ve geri bildirimin sağlar.

14

Etik değer ve ilkeler çerçevesinde bakım hizmeti sunar.

15

Yaşlıların planlanan rehabilitasyon programını uygulamaya yardım edebilir.

NOT: Bölümümüzün eğitim-öğretim faaliyetleri Çerkeş ilçesinde gerçekleştirilmektedir.