• Çocuk Gelişimi Programı

   

   

  Öğr. Gör. Emire ULUĞ

   emireulug@karatekin.edu.tr

    Telefon:4540

  ÖZGEÇMİŞ

   

   

   

   

  Dr. Öğr. Üyesi Veyis KARAKOÇ

  veyiskarakoc@karatekin.edu.tr

  Telefon: 4513

  ÖZGEÇMİŞ

   Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY

   bedrie@karatekin.edu.tr

    Telefon:4542

  ÖZGEÇMİŞ 

   

   

   

  Öğr. Gör. Sümeyya TATLI

  sumeyyatatli@karatekin.edu.tr

  Telefon:4523

  ÖZGEÇMİŞ

             

  Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN

   ismailozcan@karatekin.edu.tr

    Telefon:4521

  ÖZGEÇMİŞ