Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

Doç. Dr. Fatih GÜZEL Başkan (Müdür)
Doç. Dr. Emin BOZKURT  Üye (Müdür Yardımcısı)
Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN  Üye (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Ebru KILIÇAY  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Nedret TEKİN KAYA  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Lütfiye SİRKA  Üye