Stajlar

Staj yapacak Öğrenciler Yüksekokulumuz Web Sayfasında bulunan stajlar sekmesinde yer alan "Form 1 Staj Başvurusu ve Kabul Formu" ile "İş Yeri staj Sözleşmesi"ni 3 Er nüsha

Yüksekokulumuz Öğrenci İşlerinden temin ederek Staj yapacakları kuruma onaylatarak

her iki formun 1er nüsnasını ilgili programın staj sorumlusu öğretim elemanına staj başlangıcından 4 hafta önce teslim etmesi gerekmektedir.

Stajın Son Haftasında "Form 2: Staj Değerlendirme Formu" öğrencinin

staj yürütücüsü tarafından 2 nüsha halinde doldurularak formun alt kısmında belirtildiği şekilde ilgili yerlere gönderilir.  

Form 1: Staj Başvurusu ve Kabul Formu

İş Yeri Staj Sözleşmesi

Form 2: Staj Değerlendirme Formu