• İlk ve Acil Yardım Programı

  İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI


    
  Programın Amacı
  Dünyada ve ülkemizde gelişmekte olan acil tıp sisteminde hizmet verebilecek bilgi, beceri ve deneyimlerle donatılmış, deontolojik değerlere uygun davranış sergileyen, gelişmeleri takip edebilen, çağdaş ve bilimsel düşünebilen meslek üyeleri yetiştirmektir.
  Programın Hedefleri
  Tıbbi etik ve deontolojik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı ve her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek donanıma sahip ara eleman yetiştirmektir.
  Alınan Derece
  Program yeterlilikleri sağlanıp, başarılı bir şekilde tamamlandığında, İlk ve Acil Yardım alanında (5. seviye) Ön Lisans diplomasına sahip olunur.
  Mezuniyet Koşulları
  Programın tüm derslerini başarıyla tamamlayan, genel akademik başarı not ortalaması 2.00 veya daha yüksek olan, 30 iş günü yaz stajını başarıyla tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.
  Program Yeterlilikleri
  1. İnsan vücudunun yapısal ve fonksiyonel özelliklerini kavrar.
  2. Sağlığı korur ve güvenlik önlemlerini uygular.
  3. Hasta/yaralıyı değerlendirerek sorunu saptar.
  4. Tanımlanan soruna özgü acil bakım verir.
  5. Ambulans içerisinde bulunan tüm malzeme ve ekipmanları tanıyarak, uygun şekilde kullanabilir ve bakımını yapar.
  6. Hasta/yaralıyı uygun şekilde, gerekirse yardım alarak, ambulansa taşıyıp, acil bakımını ambulansta sürdürür ve bir sağlık kuruluşunda sağlık personeline teslim eder.
  7. Hastane öncesindeki süreçte hasta/yaralıya uygulanacak acil bakım hizmetleriyle ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kendini sürekli geliştirir.
  8. Alanında edindiği tüm bilgileri kullanarak hasta/yaralıya bilimsel değerlendirme yapar ve tedavi uygular.
  9. Olay yeri, araç ve sürüş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri alır ve uygular.
  10. Kişiler ve kurumlar arasında doğru iletişim kurar.
  11. Diğer birimlerle iş birliği yaparak ekip çalışması içinde görev alır.
  12. Mesleğiyle ilgili uygulamaları yapabilmek için bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurar.
  13. Alanıyla ilgili temel mesleki yasal mevzuatı anlar, hastanın ve kendisinin hak ve sorumluluklarına uygun hareket eder ve mesleki etik değerlere uyar.
  14. Öz bakım, tutum ve davranışlarıyla topluma örnek olur.
  15. Dilini doğru kullanır.