• Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

   Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT  Dr. Öğr. Üyesi Özgür KUZUKIRAN  Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT

  ÖZGEÇMİŞ

  TELEFON:5215

  ÖZGEÇMİŞ

  TELEFON:5216

   

  ÖZGEÇMİŞ

  TELEFON:5217

   Öğr. Gör. Serdal TARHANE

  ÖZGEÇMİŞ

  TELEFON:5215