• Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

   

  Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT

  Mail:eboskurt@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5215

  ÖZGEÇMİŞ

   

  Dr. Öğr. Üyesi Özgür KUZUKIRAN

  Mail:eboskurt@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5216

  ÖZGEÇMİŞ

   

   

  Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT

  Mail:eboskurt@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5217

  ÖZGEÇMİŞ

   

   

   

   

  Öğr. Gör. Serdal TARHANE

  Mail:eboskurt@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5215

  ÖZGEÇMİŞ