• Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

   

  Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT

  Mail:eboZkurt@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5215

  ÖZGEÇMİŞ

   

  Doç. Dr. Özgür KUZUKIRAN

  Mail:ozgurkuzukiran@karatekin.edu.tr

  TELEFON:4536

  ÖZGEÇMİŞ

   

   

  Dr. Öğr. Üyesi Müge FIRAT

  Mail:mugefirat@karatekin.edu.tr

  TELEFON:4536

  ÖZGEÇMİŞ

   

   

   

   

  Dr. Öğr. Üyesi Serdal TARHANE

  Mail:serdaltarhane@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5213

  ÖZGEÇMİŞ