• Optisyenlik Programı

   

  Dr. Öğr. Üyesi Irmak KARADUMAN ER

  irmakkaradumaner@karatekin.edu.tr

   TELEFON:5212

  ÖZGEÇMİŞ

  Dr. Öğr. Üyesi Sezen TEKİN

  sezentekin@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5211

  ÖZGEÇMİŞ

   

  Dr. Öğr. Üyesi İlker KARA

  ilkerkara@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5210

  ÖZGEÇMİŞ