İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Faaliyet Raporları İş Akış Şeması

Yüksekokul Kurulu İş Akış Şeması

Yüksekokul Yönetim Kurulu İş Akış Şeması

Akademik Genel Kurul İş Akış Şeması

Kongre,Konferans,Sempozyum,Seminer,Kurultay,Çalıştay,Panel vb. İş Akış Şeması

Bölüm Kurulması İş Akış Şeması

Program Açılması İş Akış Şeması

Ders Dağılımı ve Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akış Şeması

Kayıt Yenileme / Ders Seçme İş Akış Şeması

Sınav Süreci (Sınav Programı Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme) İş Akış Şeması

Yatay Geçiş İşlemleri İş Akış Şeması

İntibak İşlemleri İş Akış Şeması

Kayıt Dondurma İşlemleri İş Akış Şeması

Kayıt Silme İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Staj İşlemleri İş Akış Şeması

Özel Öğrenci İşlemleri İş Akış Şeması

Öğrenci Disiplin İşleri İş Akış Şeması

Burs İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Kısmi Zamanlı Çalışma İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Öğrenci Temsilciliği Seçimi İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Erasmus - Giden Öğrenci İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Erasmus- Gelen Öğrenci İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Farabi/Mevlana- Giden Öğrenci İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Farabi/Mevlana- Gelen Öğrenci İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Sınav Programları İlanı ve Görevlendirmeleri İş Akış Süreci İş Akış Şeması

Sınav Notuna İtiraz İş Akış Süreci  İş Akış Şeması

Personel Alım Talepleri İşlemleri Alt Süreçleri İş Akış Şeması

Personel İzin İşlemleri İş Akış Şeması

Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması

Akademik Personelin Görev Süresinin Uzatılması İşlemleri İş Akış Şeması

Personel Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması

Ders Telafisi İşlemleri İş Akış Şeması

Bölüm Başkanı Atama İşlemleri İş Akış Şeması

Gelen-Giden Evrak İşlemleri İş Akış Şeması

Arşiv Hizmetleri İşlemleri İş Akış Şeması

Stratejik Plan İşlemleri İş Akış Şeması

Bütçe Tasarısı İş Akış Şeması

Doğrudan Temin ile Satın Alma İş Akış Şeması

Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

Ek Ders İşlemleri İş Akış Şeması

Ek Ödeme İşlemleri İş Akış Şeması

Fazla Mesai İşlemleri İş Akış Şeması

SGK İşlemleri İş Akış Şeması

Yolluk İşlemleri İş Akış Şeması

Makine-Teçhizat Bakım-Onarımı İş Akış Şeması

Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı İş Akış Şeması

Taşınır İşlemleri İş Akış Şeması

Proje Danışmanlık Faaliyetleri İş Akış Şeması