Vizyon

Vizyonumuz;

Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip, gelişen çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlar geliştirerek sağlık alanında yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir yüksekokul olmaktır.