• Yaşlı Bakımı Programı

   Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK

  TELEFON:5214

  Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Barış DEĞER

                 

  TELEFON:5213

   
  ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ