• Yaşlı Bakımı Programı

   Dr. Öğr. Üyesi H. Seval GÖNDEREN ÇAKMAK

  hurisevalgc@karatekin.edu.tr

  TELEFON:4527

  ÖZGEÇMİŞ

  Öğr. Gör. Melis ERDENER

  meliserdener@karatekin.edu.tr

  TELEFON:4556

  ÖZGEÇMİŞ

   

  Öğr. Gör. Kutay KAŞLI

  kutaykaşli@karatekin.edu.tr

  TELEFON:5213

  ÖZGEÇMİŞ

                  

  Öğr. Gör. Mesut ULUDAĞ

  mesutuludag@karatekin.edu.tr

  TELEFON:4542

  ÖZGEÇMİŞ