• Yüksekokul Kurulu

   


   
   Dr. Öğr. Üyesi İlknur GÖL                  Başkan (Müdür)  
   
   
   Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN                  Üye (Müdür Yardımcısı) 

   

   Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ          Üye (Müdür Yardımcısı) 
   
   
   Öğr. Gör. Deniz Zeynep SÖNMEZ    Üye (Bölüm Başkanı)

  Öğr. Gör. Kamile ÖNER                    Üye (Bölüm Başkanı)

  Öğr. Gör. Sümeyya TATLI               Üye (Bölüm Başkanı)