• Yüksekokul Kurulu

  Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY  Başkan (Müdür)
  Dr. Öğr Üyesi Serhat SİREKBASAN Üye (Müdür Yardımcısı)
  Öğr. Gör. Dr. Ayşenur GÜNDÜZ Üye (Müdür Yardımcısı)
  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN Üye (Bölüm Başkanı)
  Dr. Öğr Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK Üye (Bölüm Başkanı)
  Öğr. Gör. Dr. Ayşenur GÜNDÜZ Üye (Bölüm Başkanı)
  Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT Üye (Bölüm Başkanı)