• Yüksekokul Kurulu

   


   Dr. Öğr. Üyesi İlknur GÖL                             Başkan (Müdür)  


   Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN                                Üye (Müdür Yardımcısı) 

   

  Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ                       Üye (Müdür Yardımcısı) 
   
   
  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN    Üye (Bölüm Başkanı)


   
  Öğr. Gör. Kamile ÖNER                                 Üye (Bölüm Başkanı)

   

  Öğr. Gör. Sümeyya TATLI                            Üye (Bölüm Başkanı)