• Yüksekokul Yönetim Kurulu

   

  Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY                                               Başkan (Müdür)

  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN                               Üye (Müdür Yardımcısı)

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN                        Üye (Müdür Yardımcısı)

  Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK             Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT                                        Üye

  Doç. Dr. Ülkü Nihan YAZGAN TAVŞANOĞLU                   Üye