• Yüksekokul Yönetim Kurulu

   

  Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY                                               Başkan (Müdür)

  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN                               Üye (Müdür Yardımcısı)

  Öğr. Gör. Dr. Ayşenur GÜNDÜZ                                     Üye (Müdür Yardımcısı) 

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN                       Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK            Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT                                      Üye