• Yüksekokul Yönetim Kurulu

   

  Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY                                               Başkan (Müdür)

  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN                               Üye (Müdür Yardımcısı)

  Öğr. Gör. Dr. Ayşenur GÜNDÜZ                                      Üye (Müdür Yardımcısı) 

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN                        Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK             Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT                                        Üye