• Yüksekokul Yönetim Kurulu

   

   Dr. Öğr. Üyesi İlknur GÖL                           Başkan (Müdür)   Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN       Üye

   

   Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN            Üye

   

  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN              Üye   Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN                               Üye (Müdür Yardımcısı)

   

   Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ                       Üye (Müdür Yardımcısı)