• Yüksekokul Yönetim Kurulu

   

  Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY                                  Başkan (Müdür)

  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN                 Üye (Müdür Yardımcısı)

  Öğr. Gör. Dr. Ayşenur GÜNDÜZ                         Üye (Müdür Yardımcısı) 

  Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN         Üye

  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba GÜRKÖK TAN                 Üye