• Yüksekokul Yönetim Kurulu

   

   Dr. Öğr. Üyesi İlknur GÖL                           Başkan (Müdür)



   Prof. Dr. Tünay KONTAŞ AŞKAR                  Üye

   

   Dr. Öğr. Üyesi Güzin Yasemin TUNÇAY       Üye

   

  Dr. Öğr. Üyesi Serhat SİREKBASAN              Üye



   Öğr. Gör. İsmail ÖZCAN                               Üye (Müdür Yardımcısı)

   

   Öğr. Gör. Selma ARSLANTAŞ                       Üye (Müdür Yardımcısı)