Ulaşım

Ankara’dan Ulaşım: Öğrenciler, AŞTİ Otogardan otobüsle Çankırı Otogara,

Çankırı Otogardan Eldivan Belediye Otobüsüyle Eldivan’a gelebilirler.

Tİ Otogardan Çankırı Otogara geliş süresi: 2 saat.

Çankırı Otogardan Eldivan’a geliş süresi: 20-25 dakika.