Yüksekokul Kurulu

Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY  Başkan (Müdür)
Dr. Öğr Üyesi Serhat SİREKBASAN Üye (Müdür Yardımcısı)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN Üye (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Serhat SİREKBASAN Üye (Bölüm Başkanı)
Öğr. Gör. Emire ULUĞ Üye (Bölüm Başkanı)
Doç. Dr. Özgür KUZUKIRAN Üye (Bölüm Başkanı)