Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

Öğr. Gör. Bedri EMİNSOY                                               Başkan (Müdür)

Doç. Dr.  Serhat SİREKBASAN                                        Üye (Müdür Yardımcısı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN                        Üye (Müdür Yardımcısı)

Doç. Dr.  Serhat SİREKBASAN                                        Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emin BOZKURT                                        Üye