Aday Öğrenci

Sevgili öğrenci adayımız,

Yüksekokulumuz aşağıda isimleri yer alan dört bölüm ve sekiz programda  eğitim ve öğretimine devam   Yüksekokulun akademik kadrosunu 7 Öğretim Üyesi ve 6 Öğretim Görevlisi oluşturmaktadır.

1 Yüksekokul Sekreteri, 1 Şef, 6 Bilgisayar İşletmeni, 1 Sağlık Teknisyeni, ile idari faaliyetlerini yürütmektedir.

-Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

                Çocuk Gelişimi programı

                İlk ve Acil Yardım Programı 

                Optisyenlik Programı

 

Yüksekokulumuzda 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle 302’si Normal öğretim ve 280’i İkinci öğretim öğrencisi olmak üzere toplam aktif örgün eğitim gören 582 öğrenci, 226’i pasif olmak üzere toplam kayıtlı 808 öğrenci eğitim görmektedir.

 

2023 - 2024 akademik yılında Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu`nda eğitim alacak öğrencilerimizin, eğitim görecekleri programların yer aldığı kampüsler aşağıda belirtilmiştir.

Taşmescit Kampüsü Adresi: Yeni Mahalle Taşmescit Karşısı 18200 Merkez/ÇANKIRI

Çocuk Gelişimi Programı

İlk ve Acil Yardım Programı 

                Optisyenlik Programı

Şabanözü Kampüsü Adresi: Yenimahalle Melih Gökçek Cad. No: 22 Şabanözü/ÇANKIRI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Çevre Sağlığı Programı

Laborant ve Veteriner Sağlık Programı

Çerkeş Kampüsü Adresi: İdris Mahallesi Hükümet Caddesi No: 60 18600 Çerkeş/ÇANKIRI

Evde Hasta Bakım Programı

                Yaşlı Bakım Programı

 

TAŞMESCİT KAMPÜSÜMÜZÜN KONUMU

ŞABANÖZÜ KAMPÜSÜMÜZÜN KONUMU

ÇERKEŞ KAMPÜSÜMÜZÜN KONUMU

Tercih yapmanızda yardımcı olması amacıyla yüksekokulumuz tanıtım videosuna (https://eshmyo.karatekin.edu.tr/tr/aday-ogrenci-15895-sayfasi.karatekin), yüksekokulumuz bölümlerinin 2022 YKS taban puanlarına ve ayrıca bölümlerimizin ders müfredatlarına (https://bbs.karatekin.edu.tr/AkademikBirimler.aspx?birim=16 ) linklerden ulaşabilirsiniz.

 

BÖLÜM DERS MÜFREDATLARI

Yüksekokulumuz öğrencileri, eğitim öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde 36 AKTS’ye kadar (önceki dönemlerden başarısız dersi olan öğrenciler 42 AKTS’ye kadar), yaz dönemlerinde ise 21 AKTS’ye kadar ders seçebilmektedir. Öğrencilerimiz bölüm zorunlu derslerin yanında bölüm, fakülte ve üniversite havuzundan seçmeli dersler de alabilmektedir.  

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Bu bölümde yalnızca Çocuk Gelişimi programı bulunmaktadır.

-Çocuk Gelişimi programı; okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan yeterli bilgi ve beceriye sahip etkili yardımcı personel yetiştirmek amacıyla düzenlenmiş bir programdır. Çocuk gelişimi ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre de ders seçme imkanı sunulmaktadır. Çocuk Gelişimi Programı, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde multidisipliner çalışmalarla 0-6 yaş dönemindeki çocukların gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak gerekli eğitimi verebilecek ve mesleki gelişimini devam ettirebilecek nitelikte mezunlar yetiştirmektedir.

Alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, çocukların bütünsel gelişimine yönelik eğitimin yanında onlara müzik resim, drama, jimnastik gibi eğitimleri verebilen, çağ nüfusu çocuklarının eğitim ve yaşam kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayan, çocuk gelişimi ve eğitimi alanında uygulayıcı, yaratıcı ve geliştirici niteliğe sahip çocuk gelişimi ve eğitimi sunan, kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir. Çağımızın en önemli meslekleri arasında yer alan çocuk gelişim uzmanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Yerleşkemizde bu bölüme ait yalnızca Optisyenlik programı bulunmaktadır.

-Optisyenlik Programı; programımız alanında girişimci ve çağın gereksinimlerine göre kendini yenileyebilen, optisyenlik mesleğinin bilimsel ve teknik olarak gelişmesini sağlayan, alanında görülen sorunları çözmeye çalışan, meslek etiğini temel alan ve mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmektedir. Göz hekimleri tarafından refraksiyon (kırma) kusuru tespit edilen hastaların, görme bozukluklarının giderilmesi veya hafifletilmesi için hazırlanmış reçete verilerine uygun, optik gereçleri seçebilen, belirtilen ölçüler doğrultusunda hazırlayabilen ve hastaya adaptasyonunu sağlayabilen, özellikle ara eleman ihtiyacını gidermeye yönelik ülkemizin ihtiyaç duyduğu düzeyde ve türde nitelikli insan gücünü oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü

               

Bölümümüz Evde Hasta Bakım Programı ve Yaşlı Bakım Programı’nı içermektedir.

 

-Evde Hasta Bakım Programı; günümüzün sağlık sistemine ve teknolojisine ayak uyduran, Evde Hasta Bakımının gerektirdiği mesleki bilgi ve becerilere sahip, Evde Bakım gerektiren durumları tanıyan ve çözüm önerileri sunabilen-yönlendiren, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde bakım verdiği bireye ve sosyal çevresine karşı sorumluluk hisseden, Evde Bakım uygulamalarını hasta hakları ve çalışan hakları kapsamında verebilen, Atatürk ilkelerine bağlı, ekip içinde çalışabilen nitelikli bireyler yetiştirmektir.

 

Sağlık eğitim sektöründe öncü ve tercih edilen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim kalitesi standartlarına uygun eğitim veren, sağlık hizmetlerinin diğer kurumları ile işbirliği içinde olan ve bilimsel anlamda öncü bir rol üstlenen, toplum sağlığının korunmasında sorumluluk alan, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde farkındalık yaratan, araştırmacı, bilimsel mesleki öğretim kurumu olmaktır.

 

-Yaşlı Bakım Programı; programının amacı, ülkemizde her geçen gün artış gösteren yaşlı nüfusa nitelikli ve profesyonel bakım hizmeti sunabilecek meslek elemanının yetiştirilmesidir. Programda yaşlı bakımı alanında hizmet veren kurumların temel ilkelerine, süreçlerine ve yönetimine vakıf,  yaşlılarla iyi iletişim kuran, yaşlıların hayat kalitesini yükseltebilen, yaşlıların bakım hizmeti konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri özümsemiş insan kaynağını yetiştirmek hedeflenmektedir.